Monday, 17 July 2017

[YouTube / Revelation / Ezekiel 38 / Burden of Damascus / Psalm 83 / Great Tribulation / Armageddon] END-TIMES-NEWS JUL 16, 2017 - EXPLAINING THE EZEKIEL 38-39 WAR (Calvary Melbourne Australia)

# Calvary Melbourne Australia